6 / 100

Dịch vụ quản lý fanpage

Nuôi dưỡng Idea – Clear hàng hóa. Fanpage không chỉ để chạy quảng cáo. Tận dụng sức mạnh từ kho tàng Organic Reach ( Reach tự nhiên) giúp Fanpage của bạn tăng trưởng bền vững.

bảng giá QUẢN TRỊ fanpage

CCFB Basic

Quản lý web cơ bản
3.000.000 đ HÀNG THÁNG
  • 30 bài viết bao gồm hình ảnh
  • Trong đó có 4 bài PR quảng cáo
  • Tối đa 4 hình ảnh 1 bài

CCFB Advanced

Quản lý web nâng cao
3.600.000 đ HÀNG THÁNG
  • 30 bài viết bao gồm hình ảnh
  • Trong đó có 8 bài PR quảng cáo
  • Tối đa 4 hình ảnh 1 bài
  • 2 content video cơ bản
  • Thiết kế 2 ảnh bìa fanpage
Khuyên dùng