6 / 100

Dịch vụ quảng cáo facebook & google

Bắt đầu hành trình tăng trưởng doanh số thần tốc với quảng cáo Facebook Ads và Google Ads. 

chi phí dịch vụ facebook ads

Ngân sách
≤ 30 triệu

- Chi phí : 15% ngân sách
- Báo cáo hàng ngày/ hàng tuần

Ngân sách
31 - 59 triệu

- Chi phí : 13% ngân sách
- Báo cáo hàng ngày/ hàng tuần

Ngân sách
60 - 99 triệu

- Chi phí : 12% ngân sách
- Báo cáo hàng ngày/ hàng tuần

Ngân sách
> 100 triệu

- Chi phí : 10% ngân sách
- Báo cáo hàng ngày/ hàng tuần

chi phí dịch vụ google ads

( Bảng giá dịch vụ Google Ads đang được cập nhật, vui lòng liên hệ để nhận tư vấn trực tiếp )