15 / 100

Dịch vụ viết bài chuẩn seo & quản trị website

Với kinh nghiệm thực chiến lên top hàng ngàn từ khóa chỉ bằng content và onpage, CCMARTECH cung cấp dịch vụ viết bài chuẩn SEO & quản trị website chuyên nghiệp chất lượng tốt nhất.

Hiệu quả sau khi thực hiện

tiêu chuẩn trong mỗi bài viết

bảng giá QUẢN TRỊ WEBSITE & XÂY DỰNG NỘI DUNG

CCOP Basic

Quản lý web cơ bản
5.000.000 đ HÀNG THÁNG
 • Nghiên cứu từ khóa
 • 15 bài viết
 • Tối ưu cho 10 từ khóa chính
 • Đăng bài và tối ưu onpage
 • 1 banner thiết kế chuyên nghiệp
 • Tạo & Liên kết 10 mạng xã hội
 • Báo cáo hiệu quả hàng tháng

CCOP Advanced

Quản lý web nâng cao
8.000.000 đ HÀNG THÁNG
 • Nghiên cứu từ khóa
 • 30 bài viết
 • Tối ưu cho 20 từ khóa chính
 • Đằng bài và tối ưu onpage
 • 3 banner thiết kế chuyên nghiệp
 • Tạo & Liên kết 30 mạng xã hội
 • Tặng 1 landing page theo yêu cầu
 • Báo cáo hiệu quả hàng tháng
Khuyên dùng

CCOP Premium

Quản lý web cao cấp
15.000.000 đ HÀNG THÁNG
 • Nghiên cứu từ khóa
 • 50 bài viết
 • Tối ưu cho 30 từ khóa chính
 • Đăng bài và tối ưu onpage
 • 5 banner thiết kế chuyên nghiệp
 • Tạo & Liên kết 100 mạng xã hội
 • Tặng 2 landing page theo yêu cầu
 • Báo cáo hiệu quả hàng tháng